Poznański Ośrodek Psychoterapii Integratywnej

60-586 Poznań, Botaniczna 24/2

695 711... 678więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Opis działalności

Jesteśmy psychoterapeutami rekomendowanymi przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej.

Zespół

 Sylwia Wojtysiak

Pomysłodawczyni i dyrektorka ośrodka. Certyfikowana psychoterapeutka, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pedagog, socjoterapeutka, specjalista w zakresie seksuologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii. Pracowała wiele lat jako terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, pracowała na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadziła grupę dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Swoje doświadczenie zdobywała w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na dziennym oddziale psychiatrycznym w gnieźnie, Klinice Psychiatrycznej im. K. Jonschera w Poznaniu, Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie na Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Poznaniu. Szkoli m.in. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzi szkolenia dla pracowników socjalnych i nauczycieli. Współpracowała ze Stowarzyszeniem Era Nowe Horyzonty przy projekcie „Pracuję z klasą”.
W praktyce opiera się na kodeksie etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, a także poddaje swoją pracę superwizji certyfikowanym superwizorom PTPI, PFP, PTP.

W życiu prywatnym ceni sobie wolność (w każdym jej znaczeniu), przyjaźń, dobro i piękno.

Uwielbia podróże, nowe wyzwania. Jest mamą trójki dzieci.

 Paweł Polnik

Jestem cetryfikowanym psychoterapeutą wyszkolonym zgodnie z zaleceniami Polskiej Rady Psychoterapii. Ukończyłem studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem absolwentem całościowego szkolenia w ramach 4-letniego studium psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (nr24/2016).

Posiadam tekże Rekomendację Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (nr rekomendacji 5/2010) otrzymaną po złożeniu specjalistycznego egzanimu potwierdzającego kompetencje psychoterapeuty.

Jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz członkiem Komisji ds. Legislacji PTPI. Należę także do Polskiej Federacji Psychoterapii. Działam na rzecz poprawy stanu prawnego polskiej psychoterapii będąc reprezentantem PTPI i PFP w Polskiej Radzie Psychoterapii.

Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Stażyści
Tomasz Wojtysiak

Antropolog kulturowy, certyfikowany terapeuta zajęciowy. W trakcie 4-letniego Studium MetaSystemowej Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Od 2012 r. szkolił się w tymże Instytucie (Psychoterapia i Poradnictwo, Metasystemowa Psychoterapia Zaburzeń Lękowych, Diagnoza Kliniczna DSM-V).
Podejmował pracę na różnych stanowiskach, ale największą satysfakcje przynosi mu praca polegająca na pomocy drugiemu człowiekowi. Doświadczenie zdobywał w takich miejscach jak: Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z choroba Alzheimera w Poznaniu prowadząc zajęcia terapeutyczne oparte na wiedzy etnograficzno-historycznej, Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie współprowadząc grupę terapeutyczno-edukacyjną dla sprawców przemocy. Prowadzi warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, a także warsztaty i pogadanki dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, radzenia sobie z emocjami, przeciwdziałaniu przemocy, komunikacji interpersonalnej.
Kocha góry, do których tęskni na nizinach, uwielbia podróże i interesuje się astronomią. Członek Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu.

Joanna Marchewka

Od kwietnia 2016 stażystka w Poznańskim Ośrodku Psychoterapii Integratywnej. Jest na początku drogi do zostania psychoterapeutą. Swoje doświadczenie z psychoterapią rozpoczęła w trakcie własnej terapii indywidualnej oraz psychoterapii na półrocznej grupie psychoterapii metasystemowej. W styczniu 2016 ukończyła szkolenie „Podstawy Psychoterapii” w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Tematy, które poruszają jej duszę to te związane z rozwojem osobistym, autentycznością, szerszą perspektywą, odnajdywaniem harmonijnej drogi życia, współgrania ze światem i wszechświatem – „rehabilitacja psychiczna, społeczna, duchowa”. Kluczowe i bliskie sercu słowo to właśnie rehabilitacja (z łac. re – na nowo, znów, habilis – sprawny).
Do tej pory od 18 lat związana z biznesem. Pierwsze 6 lat pracowała w korporacjach. Obecnie finance i project manager w poznańskiej firmie. W 2008 roku ukończyła 2-letnie Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym: Zarządzanie finansami i strategie przedsiębiorstw. Wcześniej działania ukierunkowane na rehabilitację ruchową – mgr rehabilitacji ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wieloletnia współpraca ze Sportowym Stowarzyszeniem Inwalidów „Start”, półroczny staż w ośrodku sportów niepełnosprawnych NatIonal Ability Center, Utah, USA.

 Izabela Lenartowicz

Z wykształcenia psycholożka, pedagożka, trenerka i bibliotekarka, z zamiłowania – czytelniczka książek, bywalczyni koncertów, podróżniczka (niekoniecznie w dalekie krainy) i górska piechurka. Właścicielka dwóch kocic o imieniu Fraszka i Kućko. Wiecznie szukająca i ćwicząca w sobie pogodę ducha.

Psychoterapeuci współpracujący
 Michał Świeboda

Psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog. Współzałożyciel Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychoterapii i diagnozy klinicznej.
Swoje doświadczenie zdobywał na oddziałach psychiatrycznych w Jarosławiu, Kościanie, Poznaniu (Klinika im. K. Jonschera) w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Charcicach, w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Toruniu, w Wojewódzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rogoźnie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia na ul. Litewskiej w Poznaniu, w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu, oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Luboniu.
Od 2010 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, początkowo w ramach gabinetu, obecnie w Poznańskim Ośrodku Psychoterapii Integratywnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, terapią uzależnień, terapią par, rodzin oraz prowadzi psychoterapię grupową. Pracuje w podejściu integratywnej psychoterapii MetaSystemowej. Jest w stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiej Federacji Psychoterapii.

www.integratywna.pl

 Zuzanna Brożek

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, specjalistą pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii, edukatorem, trenerem warsztatów i treningów psychologicznych.
Przez wiele lat pracowałam naukowo i dydaktycznie na uczelniach wyższych. Udzielam pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, seksuologicznej osobom cierpiącym i będącym w rozwoju. Prowadzę treningi, szkolenia psychologiczne i terapeutyczne, warsztaty w zakresie seksuologii i umiejętności psychospołecznych i pedagogicznych, grupy wsparcia.

Poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W stosunku do pacjenta/klienta staram się być tak empatyczna, jak to tylko możliwe, „patrzeć przez Jego okno i o tym rozmawiać”. Pracuję metodami i technikami psychoterapii systemowej, psychodynamicznej, fenomenologiczno-egzystencjalnej oraz behawioralno-poznawczej. Podstawowym narzędziem w mojej pracy psychoterapeutycznej jest relacja terapeutyczna: zaangażowanie, akceptacja, ciepło, otwartość i poszanowanie granic. Krokiem, który uważam za podstawowy jeśli mają dokonać się zmiany –  jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. W terapii towarzyszę i zachęcam do „otwarcia puszki pandory”, wtedy jest mniej groźna niż ropiejąca we wnętrzu…

Bardzo ważny jest dla mnie autentyczny, bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Cenię ludzi, ufam im, lubię z nimi rozmawiać, przebywać i przyglądać się im z oddalenia. Przyjemność sprawia mi uczenie się – świat jest dla mnie niezwykle ciekawym miejscem.

Uwielbiam spędzać aktywnie czas, słuchać muzyki, czytać… Kocham klimat małych miasteczek i wsi.

http://blekitne-okna.pl/psychologia2/index.php/author/zb/

Współpracujący lekarze psychiatrii
Rafał Adamski

Absolwent wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy
* doswiadczenie zawodowe zdobywał m.in. w szpitalu psychiatrycznym w Gnieznie i Klinice Psychiatrii w Poznaniu
* członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
* ukonczył czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii humanistycznej w osrodku psychoterapii „Intra” w Warszawie

http://www.cogito-gabinety.pl/radamski.html

Współpracujący lekarze Medycyny Chińskiej
Anna Maria Wesołowska

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem towaroznawstwa. Od kilkunastu lat pracuję w firmie zajmującej się finansami, ale tak naprawdę jestem terapeutką Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Wiele lat temu ukończyłam kurs zielarsko-medyczny. Od kilku lat studiuję Tradycyjną Medycynę Chińską pod okiem wspaniałych nauczycieli z Polski i zagranicy, takich jaki prof. Li Jie, Rany Ayal,  Claude Diolosa, Jolla Hellwing, Agnieszka Krzemińśka, Bartosz Chmielnicki i wielu innych – lekarzy z prawdziwego zdarzenia, którzy stosują wschodnie systemy medyczne, by pomagać swoim pacjentom.

To, co zainspirowało mnie w medycynie chińskiej, to podejście bardzo holistyczne, a zarazem zindywidualizowane. Każdy z nas jest unikatowy i nie ma jednego rozwiązania, lekarstwa dla wszystkich. Trzeba sięgać do korzeni choroby, a te często znajdują się w duszy czy stanie emocjonalnym pacjenta.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Podobnie jak Sylwia, bardzo dużo wyjeżdżam, głównie po to, by się uczyć jak najlepiej pomagać swoim pacjentom. Kocham pić kawę, która, spożywana w dobrym towarzystwie, zawsze ma działanie lecznicze

Kontakt

60-586 Poznań,
Botaniczna 24/2

695 711... 678więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych jest NNV AG i Ogłoszeniodawca.
Twoje uprawnienia.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok

www: www.integratywny.pl


Godziny otwarcia: otwarte teraz do 21:00

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd